Математика

 

www.softschools.com/math/multiplication/

Още забавни игри:

www.helpingwithmath.com/resources/games/mult_table2/matching.html - под играта ще откриете бутонче за умножение със следващото число.

www.helpingwithmath.com/resources/games/magnet_2x/2xtable.html - под играта ще откриете бутонче за умножение със следващото число

www.helpingwithmath.com/resources/games/target_2x/2xtable.html - под играта ще откриете бутонче  за умножение със следващото число

 

 


div style="width:425px;text-align:left">Числата от 101 до 1000
View more presentations or Upload your own.