Английски език

По молба на Сиси качвам презентацията, която ще ви покаже как да съставяте кратък текст. essay.pptx (698,8 kB)
 
Деца, тук е  презентацията по АЕ с неправилните глаголи: Unit 28.pptx (2,5 MB)
 

!!! Упражнения за мин. време на глагола "съм":www.agendaweb.org/verbs/to-be-past-exercises.html

Unit 19 up to now 3.pptx (3,3 MB)
Тук може да си припомните предлозите за място, като поиграете:
Тук може да се позабавлявате и да упражните some/any. www.eslgamesplus.com/some-any-moonshot/
 
Може да упражнявате новите знания за числителните редни имена на английски с много от игрите тук:  www.agendaweb.org/vocabulary/numbers-ordinal-exercises.html
 
 
Упражнение за изходния тест!
www.englishexercises.org/makeagame/viewgame.asp?id=5421
Ново!!!
Деца, отдолу на тази страничка има интересни игри. Надявам се да ви харесат!
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/grammar-games/these-those - подреждане на думи в изречение
https://www.youtube.com/watch?v=Fp5VVCt-Xyo - am, is, are
https://www.youtube.com/watch?v=IPbHpAy3w8w - стаи и предмети
https://www.youtube.com/watch?v=lhUzq16KM48 -  предлози in, on, under, behind, between, next to
https://www.youtube.com/watch?v=hZ6jP4RndkU - стаи
https://www.youtube.com/watch?v=DR5qPNPGCmY - песен за стаите
https://www.eslgamesplus.com/verb-to-be-auxiliary-verb-am-is-are-esl-grammar-activity/ - am, is, are
https://www.eslgamesplus.com/adjectives-and-antonyms-sentences-esl-interactive-fun-game/ - игра с прилагателните
https://www.eslgamesplus.com/jobs-vocabulary-memory-game-for-esl-efl-learning/-  игра с професиите
https://www.youtube.com/watch?v=Nfvle2Wd4IE - професии
https://www.youtube.com/watch?v=NcZErQcIpwI - професии
 
https://www.eslgamesplus.com/body-parts-esl-vocabulary-memory-game/ - Части на тялото

 

подготовка за вн АЕ.ppt (3,3 MB)

Have you got a ruler?

https://www.multimedia-english.com/contenido/ficha/gogo-14-have-you-got-a-ruler/2176

 

New!

www.esolhelp.com/picture-dictionary-opposites.html

 

www.englishexercises.org/makeagame/viewgame.asp?id=5815

Чудесни игри за ученолюбивите деца! www.eslgamesplus.com/memory-games/